Siirry sisältöön
Ota yhteyttä

DRYCHILL-Kuivajäähdytyskoneet

Mikä on DRYCHILL kuivajäähdytys?


DRYCHILL on teollisiin prosesseihin suunniteltu ilman lämpötilaa ja kosteutta säätävä ilmanvaihtokone, jossa vältetään tavanomaisen jäähdytyksen/kuivauksen hygieniaongelmat.

Miten DRYCHILL Kuivajäähdytys eroaa perinteisestä Jäähdytyskuivauksesta?

Perinteinen jäähdytyskuivaus käyttää kylmäpatteria kondensoimaan ilmasta vettä nostamalla kosteuden haitallisesti RH100%.

 • Märkä patteri aiheuttaa bakteerien ja itiöiden lisääntymistä ja levittää niitä jäähdytettävään tilaan.
 • Energiankulutus suhde 2/3

DRYCHILL Sorptiotekniikalla toteutettu Ilmankuivaus poistaa vettä ilmasta vesihöyryn muodossa ja tästä syystä yhdessäkään patterissa ei ole märkää pintaa.

 • Korkea hygieniataso: Hygienia roottori ja alhainen kosteus koko prosessin ajan.
 • Energiankulutus suhde  3/3

DRYCHILL REG LP Kuivajäähdytys käyttää lämpöpumpputekniikkaa ja on energiaystävällinen

 • Korkea hygieniataso: Hygienia roottori ja alhainen kosteus koko prosessin ajan.
 • Energiankulutus suhde  1/3

ESIMERKKI KOHTEITA DRYCOOL

Hygieeninen ja hallittu leivänjäähdytys

 • Jäähtyessään leipä luovuttaa lämpöä ja vettä ympäristöönsä.
 • DRYCHILL Kuivaus toteutetaan sorptiotekniikalla ja regenerointi energiataloudellisella lämpöpumpputekniikalla

Asiakastyytyväisyys:

 • parempi tuotteen säilyvyys
 • jäähdytys olosuhteet samat vuoden ajasta riippumatta

Tuotannon tehostus:

 • Tehokkaampi ja nopeampi jäähdytys

Ilmanvaihdon kuormituksen vähentäminen:

 • Poistaa leivänjäähdytyksessä vapautuvan lämmön ja vesimäärän leipomoilmasta

DRYFREEZE Kosteushallittu teollinen pakastustila mikä ei tarvitse sulatusta

Leivän jäähdytys tuo lämpökuormaa ja kosteutta ympäristöön

Hygieeninen ja hallittu ilmanlaatu

Puhdastila on hygieeninen jos tuloilma on hygieenistä ja pinnat ovat puhtaat.

Hyvin rakennetun puhdastilan voi pilata piittaamatta kosteuden aiheuttamasta mikrobien ja homeen lisääntymisestä ilmanvaihtokoneessa.

Myös tarkka paineistus on tärkeää, mistä Suomen Kuivajäähdytys Oy:llä on vankka kokemuspohja

Tärkeimpiä kriteereitä puhdastilan hygieniassa ovat huoneen kosteudenhallinta ja ilman suodatus

Elektroniikalle optimi olosuhteet

Elektroniset laitteet tuottavat lämpöä ja tarvitsevat jäähdytystä.

Jäähdytys aiheuttaa kosteutta ja se on haitallista elektronisille laitteille.

serveri/tekninen tila tuottaa lämpöä

Terveellinen hengitysilma ja kosteustasapaino

Estää mikrobien ja homeitiöiden lisääntymistä (Homeitiöiden lisääntymisestä aiheutuu toksineita, mitkä ovat syy kaikkiin homeesta aiheutuviin hengitys ja allergiaoireisiin.)

Normaali ulkoilmassa elävät homeitiöt eivät suoranaisesti aiheuta hengitys tai allergiaoireita. Vasta niiden alkaessa lisääntyä, alkavat ne erittää ihmisille haitallisia toksineita.

Katso linkki: HOMEKOULUN HINTA

 

 

Kouluissa ilmanvaihto on tehokasta, kesällä se aiheuttaa kosteuskuormaa

Jäähdytyspalkit jäähdyttävät ilman, mutta nostavat suhteellista kosteutta

Jäähdytyspalkit ovat hyvä tapa jäähdyttää ilmaa, mutta laskiessaan lämpötilaa suhteellinen kosteus nousee kunnes ollaan lähellä kastepistettä rh(suhteellinen kosteus) 90%.

Silloin jäähdytyspalkki rajoittaa jäähdytystehoa

Kosteuden nouseminen aiheuttaa Homeitiöiden ja mirobien mahdollisuutta lisääntyä.

Tulossa linkki: JÄÄHDYTYSPALKKIEN HAITAT

Ilman kosteutta poistamalla jäähdytyspalkki toimii hyvin riippumatta tuloilman kosteudesta.

Soita